Chat

Người thực sự giúp ta chính là bản thân ta

2018-08-13 21:38:42
501
Người thực sự giúp ta chính là bản thân ta

Đừng bao giờ trách người khác không giúp đỡ mình và cũng đừng giận vì họ không quan tâm mình. 

Sống trên đời này ai cũng là cá thể độc lập, vui buồn sướng khổ đều tự mình càm nhận. Không ai có thể thực sự hiểu được bạn cả, vì đơn giản tảng đá không rơi xuống trúng bàn chân họ thì làm sao họ có thể hiểu được bạn có biết bao nhiêu là đau đớn.

Trên đường đời, chúng ta mãi mãi vẫn là một mình bước tiếp. Người thực sự giúp chúng ta chỉ có thể là chính bản thân mỗi chúng ta mà thôi.

(st)

Cảm nhận của bạn về bài viết:

Bài tiếp theo
Hãy chọn niềm vui
Hãy chọn niềm vui

Buồn cũng phải sống. Chán cũng phài sống. Đau cũng phài sống. Vậy sao không chọn vui vẻ để sống....

20 câu nói khiến suy nghĩ của bạn thay đổi
20 câu nói khiến suy nghĩ của bạn thay đổi

1. Không ai có thể trao cho ta tự do. Ta phải tự mình nuôi dưỡng nó. Đó là một công việc hàng ngày. 2. Con người luôn gặp khó khăn...