Tình yêu là gì?
  • Hỏi thế gian tình ái là chi
  • Mà đôi lứa thề nguyền sống chết
  • Nam bắc hai đàng rồi ly biệt
  • Mưa dầm dãi nắng hai ngả quan san
What's Love?
  • Thiếp nhớ chàng muôn ngàn đau khổ
  • Thiếp nhớ chàng khốn khổ xiết bao
  • Giờ chàng đang ở nơi nao
  • Nhấp nhô mây núi nao nao cõi lòng.
Liên hệ
lời hay ý đẹp:

Mượn nhà vũ trụ

Mượn nhà vũ trụ

Gốc cây là một gốc cây.
Chiều hôm là khoảng bóng dầy chiều hôm.
Đường đi đường vẫn đi mòn.
Làng em trước mắt, non dồn tận xa...

Một lần đặt bước đôi ta,
Gốc cây, đường cái bỗng là thịt xương!
Chiều hôm bỗng hóa tâm hồn.
Hình non bảng lảng, sương thôn dịu hòa...

Ngang vai đêm tới la đà
Bóng ngường cùng với bóng ta bồi hồi.
Bóng chiều chen lẫn hoa môi.
Gốc cây thương mến quen rồi thiết tha

Em ơi! Trời đất bao la
Mượn trong vũ trụ làm nhà anh, em,
Tình yêu dấu đã như in.
Dù hoa, cỏ, đá lòng quên được nào!

Xuân diệu

Danh mục