Chat

Mượn nhà vũ trụ

2016-02-19 18:00:52
638
Mượn nhà vũ trụ

Gốc cây là một gốc cây.
Chiều hôm là khoảng bóng dầy chiều hôm.
Đường đi đường vẫn đi mòn.
Làng em trước mắt, non dồn tận xa...

Một lần đặt bước đôi ta,
Gốc cây, đường cái bỗng là thịt xương!
Chiều hôm bỗng hóa tâm hồn.
Hình non bảng lảng, sương thôn dịu hòa...

Ngang vai đêm tới la đà
Bóng ngường cùng với bóng ta bồi hồi.
Bóng chiều chen lẫn hoa môi.
Gốc cây thương mến quen rồi thiết tha

Em ơi! Trời đất bao la
Mượn trong vũ trụ làm nhà anh, em,
Tình yêu dấu đã như in.
Dù hoa, cỏ, đá lòng quên được nào!

Xuân diệu

Cảm nhận của bạn về bài viết:

Bài tiếp theo
Hoa nở sớm
Hoa nở sớm
2016-02-19 17:56:07
781

Muốn cầm hương quý đợi em anh. Anh cất hoa hương giữa ái tình. Muôn vạn hương triều thơm tựa biển. Em về thở lại giữa hồn anh....

Mưa
Mưa
2016-02-19 17:47:37
661

Khí đêm man mát qua tay. Có mưa thưa nhẹ, thêm ngây vị hè. Ve im, lặng vắng tứ bề. Em xa mưa có bay về chốn em? ...