Muốn hơn ai phải hơn mình trước

Lưu bài yêu thích

Muốn hơn ai phải hơn mình trước

Nếu sau vài năm gặp lại bạn bè và họ hỏi bạn: cuộc sống của bạn tiến triển thế nào rồi, thì bạn sẽ trả lời làm sao, khi suốt mấy năm qua bạn vẫn dậm chân tại chỗ?

Điều gì đã khiến bạn không đi được bước nào?

Khi một người trải qua từng ngày của cuộc đời mà không học hỏi được bất cứ điều gì mới, thì họ đang đi lùi.

Bạn không nên hơn thua hay ganh tỵ với ai, nếu bạn không hơn hẳn được chính bản thân mình từng ngày nhé.

Vì vậy, nếu bạn muốn đi bạn phải đứng dậy, nếu muốn đứng dậy bạn phải có nghị lực, nếu muốn có nghị lực bạn phải có ý chí, nếu muốn có ý chí bạn phải sống có ước mơ.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com