Mưa

2016-02-19 17:47:37
453
Mưa

Lâm râm mưa chuyện trên cành
Thì thầm lá nói trong mành nước xe
Phòng anh nghe tiếng mưa đi
Em xa chẳng hiểu làm chi giờ này

Khí đêm man mát qua tay
Có mưa thưa nhẹ, thêm ngây vị hè
Ve im, lặng vắng tứ bề
Em xa mưa có bay về chốn em?

Hơn là nhắn cá gửi chim
Nhờ mưa đưa bức chăn êm tới người
Thôi em nghỉ việc, khuya rồi
Chăn mưa em đắp cùng trời với anh....

Xuân diệu

Bài tiếp theo
Hiểu
Hiểu
2016-02-16 07:35:49
518

Chuyện trước ta chưa kể một lời. Mà anh đã hiểu tận sâu khơi. Vai anh khi để đầu em tựa. Cân cả buồn, vui của một đời....

Mong
Mong
2016-02-16 07:29:51
457

Trời lạnh, trời sương cũng chẳng sầu. Không gian, em ạ! Bỗng trong thâu. Như nghe suối được tình yêu mến.Dẫu mong chờ anh không trách đâu ......