Mưa đêm mùa hạ

Lưu bài yêu thích

Mưa đêm mùa hạ

Đêm tưng hửng mưa rào mùa hạ,
Hạt mưa buồn trên lá ngu ngơ.
Lắt lay khuấy động thời giờ,
Âm thanh trầm lặng ngẩn ngơ tiếng lòng.

Mưa não ruột long đong ngõ nhỏ,
Trượt trên cành vò võ thở than.
Vòng vo trỗi nhịp cung đàn,
Lạc cung tan tác lan man chẳng dừng.

Mưa đẫm lệ rưng rưng khoé mắt,
Mưa trùng phùng góp nhặt nỗi đau.
Mưa đêm hắt hủi gợi sầu,
Mưa tuôn khắc khoải tìm câu hoạ vần.

- Việt Cường -

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com