Lý do một người không thay đổi?

2020-06-02 21:00:29
24
Lý do một người không thay đổi?

Bạn có bao giờ thắc mắc rằng tại sao nhiều người khó thay đổi tính cách không?

Đó không phải là vì do bản chất gì cả, mà là do họ đã chọn cách sống như vậy rồi. Cách sống đó có thể đã làm cho họ thoải mái hơn là cứ phải lo kỷ luật bản thân.

Vì vậy, đừng cố thay đổi ai bạn nhé. Hãy cứ để họ sống theo ý họ, bởi đó là cuộc đời của họ mà. Còn nếu bạn không thấy họ phù hợp với mình, thì hãy đi tìm người có cùng suy nghĩ. Trường đời luôn biết sắp lớp, cuối cùng thì bạn thuộc lớp nào sẽ vào lớp đó mà thôi.

(st)

Bài tiếp theo
Bình yên là gì?
Bình yên là gì?

-  Là mở mắt dậy, thấy mình vẫn sống, vẫn có cơ hội để tiếp tục đam mê đang theo đuổi....

Giữ vững niềm tin
Giữ vững niềm tin

Bạn có bao giờ bị mất hết niềm tin vào cuộc sống và những người chung quanh chưa?...