Chat

Lựa chọn đúng

2020-02-28 21:06:42
405
Lựa chọn đúng

Một ngày đẹp trời Bóng bay gặp Xương rồng, cả hai bén duyên và về ở chung với nhau. Sau bao năm chung sống trên người bóng bay đầy vết thương nhưng bóng bay vẫn nghĩ sẽ cố gắng đến ngày nào đó cả hai sẽ được hạnh phúc.

Sau bao năm vất vả đau đớn, Bóng bay buông xuôi và bỏ đi và rồi nó gặp Bông gòn. Mỗi lần cả hai ôm nhau đều cảm thấy quá đỗi yêu thương ấm áp. Bóng bay mới nhận ra rằng không chỉ có cố gắng và nhẫn nhịn sẽ mang lại hạnh phúc, mà lựa chọn đúng đắn mới đem lại tất cả.

Ta không sai khi có sự lựa chọn sai lầm, ta chỉ sai khi không dám từ bỏ sự lựa chọn đó để đi đến một lựa chọn khác. Và tất cả sự lựa chọn hãy vì hai chữ hạnh phúc, nếu không hạnh phúc thì đừng cố gắng gượng vì chỉ càng tự làm đau mình thôi.

(st)

Cảm nhận của bạn về bài viết:

Bài tiếp theo
Ân tình cũng chỉ là một loại an ủi
Ân tình cũng chỉ là một loại an ủi

- Khi bạn mệt, vô số người nói với bạn: "Đi nghỉ đi", nhưng sẽ không ai thay bạn làm việc....

Không vui thì cũng đừng buồn
Không vui thì cũng đừng buồn
2020-02-26 21:54:42
344

Khi con người phải sống chung với nhau, chắc chắn một điều là không ai tránh khỏi những va chạm từ miệng lưỡi người khác....