Lời chúc mừng Valentine 42

2019-02-11 15:40:50
56
Lời chúc mừng Valentine 42

Dậy đi bé, sáng rồi. Valentine đến rồi kìa dậy đi bé ơi. Anh sai một thiên thần tới gọi bé dậy nhưng thiên thần bảo không thể đánh thức một thiên thần khác... Vì thế anh đành tự đánh thức bé vậy. Yêu em thật nhiều.

Cảm nhận của bạn về bài viết:

Bài tiếp theo
Lời chúc mừng Valentine 41
Lời chúc mừng Valentine 41
2019-02-11 15:31:09
78

Về mặt khoảng cách địa lý... em đang ở rất xa anh, nhưng về ý nghĩ... em đang rất gần anh, còn về tình cảm... thì trái tim em đã...

Lời chúc mừng Valentine 40
Lời chúc mừng Valentine 40
2019-02-11 15:01:36
77

Anh sẽ luôn đi bên cạnh em chỉ với một điều kiện: em hãy giấu đôi cánh của em mỗi lần chúng ta đi cùng nhau nếu không cả thế...