Lời chúc mừng Valentine 41

2019-02-11 15:31:09
81
Lời chúc mừng Valentine 41

Về mặt khoảng cách địa lý... em đang ở rất xa anh, nhưng về ý nghĩ...em đang rất gần anh, còn về tình cảm... thì trái tim em đã ở trong anh rồi.

Cảm nhận của bạn về bài viết:

Bài tiếp theo
Lời chúc mừng Valentine 40
Lời chúc mừng Valentine 40
2019-02-11 15:01:36
79

Anh sẽ luôn đi bên cạnh em chỉ với một điều kiện: em hãy giấu đôi cánh của em mỗi lần chúng ta đi cùng nhau nếu không cả thế...

Lời chúc mừng Valentine 38
Lời chúc mừng Valentine 38
2019-02-10 15:59:53
99

Em yêu! Chúng ta đã cùng vượt qua những khoảng thời gian khó khăn. Anh chỉ muốn cho tất cả mọi người biết rằng: “Em là duy nhất của anh......