Lời chúc mừng Năm mới số 70

2019-01-15 20:53:41
145

Kỷ Hợi đã đến,
Ăn nhậu lai rai,
Tiền vô như nước,
Muốn gì cũng được,
Thịnh vượng bình an,
Chúc mừng năm mới!

Bài tiếp theo
Lời chúc mừng Năm mới số 69
2019-01-15 20:39:05
116

CUNG kính mời nhau chén rượu nồng.CHÚC mừng năm mới đến, tiễn năm xong.TÂN niên phúc lộc khơi vừa dạ.XUÂN mới tài danh khởi thỏa lòng.VẠN chuyện lo toan thay...

Lời chúc mừng Năm mới số 68
2019-01-14 17:59:01
139

Một lời chào mong một ngày may mắn.Một lời nhắn nhủ mong bạn thành công;Một lời chúc mong bạn ấm lòng; Một nụ cười để vượt qua tất cả; Một...