Chat

Lời chúc mừng Năm mới số 4

2018-12-18 16:04:47
314
Lời chúc mừng Năm mới số 4

Ngày mai là trang giấy trắng đầu tiên của một cuốn sách 365 trang. Hãy viết một trang hay nhé.

Tomorrow, is the first blank page of a 365 page book. Write a good one.

Cảm nhận của bạn về bài viết:

Bài tiếp theo
Lời chúc mừng Năm mới số 3
Lời chúc mừng Năm mới số 3
2018-12-18 16:23:10
315

Lời của năm cũ thuộc về năm cũ. Chúng ta chờ đón những điều mới, lời mới được cất lên bằng một giọng nói khác trong năm mới này. For last...

Lời chúc mừng Năm mới số 2
Lời chúc mừng Năm mới số 2
2018-12-18 15:54:28
318

Năm mới đứng trước mặt chúng ta như một chương mới của cuốn sách cuộc đời. Chúng ta có thể góp phần viết lên câu chuyện hay bằng cách đặt...