Chat

Lời chúc mừng Năm mới số 2

2018-12-18 15:54:28
342
Lời chúc mừng Năm mới số 2

Năm mới đứng trước mặt chúng ta như một chương mới của cuốn sách cuộc đời. Chúng ta có thể góp phần viết lên câu chuyện hay bằng cách đặt ra các mục tiêu.

The new year stands before us, like a chapter in a book, waiting to be written. We can help write that story by setting goals.

Cảm nhận của bạn về bài viết:

Bài tiếp theo
Chúc mừng Năm mới số 1
Chúc mừng Năm mới số 1
2018-12-18 15:52:47
435

Chúc mọi người năm mới, tiền vào bạc tỉ... tiền ra rỉ rỉ... miệng cười hi hi... vạn sự như ý... cung hỉ, cung hỉ......