Tình yêu là gì?
  • Hỏi thế gian tình ái là chi
  • Mà đôi lứa thề nguyền sống chết
  • Nam bắc hai đàng rồi ly biệt
  • Mưa dầm dãi nắng hai ngả quan san
What's Love?
  • Thiếp nhớ chàng muôn ngàn đau khổ
  • Thiếp nhớ chàng khốn khổ xiết bao
  • Giờ chàng đang ở nơi nao
  • Nhấp nhô mây núi nao nao cõi lòng.
Liên hệ
lời hay ý đẹp:

Làm sao để sống

Làm sao để sống

LÀM SAO ĐỂ SỐNG?

"Em yêu," một người đàn ông trẻ nói với cô dâu mới.
"Vì rằng chúng ta cưới nhau, em có nghĩ em sẽ có thể sống bằng thu nhập khiêm tốn của anh?"

"Dĩ nhiên, anh yêu, không sao cả," cô ta trả lời.
"Nhưng anh sẽ sống bằng gì?"

HOW TO LIVE?

"Darling," said the young man to his new bride.
"Now that we are married, do you think you will be able to live on my modest income?"

"Of course, dearest, no trouble," she answered.
"But what will you live on?"

Sưu tầm

Danh mục