Là một ngày...

2019-05-27 22:20:48
67
Là một ngày...

Là một ngày mưa đổ...
Thấy lòng mình bão giông.
Ai dìu ai qua phố?
Ta như kẻ lạc dòng.

Là một ngày nắng đốt...
Tim hóa nắm tro tàn.
Ai cùng ai thề thốt?
Ta tự mình đưa tang.

Là một ngày rất lạ...
Thế giới chỉ màn đêm.
Ai cười hạnh phúc quá?
Ta chuốc mình say thêm.

Là một ngày rất cũ...
Ai cùng ta chung đường.
Là một ngày rất cũ,
Chỉ còn ta vấn vương.

Là một ngày rực rỡ...
Nỗi đau đã đi qua.
Di vãng xưa phải nhòa,
Ta tìm lại chính ta.

(st)

Bài tiếp theo
Nếu có thể
Nếu có thể
2019-05-27 22:09:32
47

Nếu có thể thì người đừng hẹn hứa...Ta chẳng tin sau ngần ấy đau lòng.Chỉ cần người thật tâm làm chỗ dựa,Dắt dìu ta sau mấy bận bão giông.Nếu có...

Mưa về phố cũ
Mưa về phố cũ
2019-05-24 22:27:29
49

Mưa lại về trên phố cũ ngày xưa,Nỗi nhớ em nói sao vừa đây nhỉ.Vẫn còn đó lời hẹn thề chung thủy,Nhưng bây giờ sao chỉ mỗi mình anh.Em đi...