Chat

Kiếp người

2018-10-01 16:42:13
563
Kiếp người

Sinh ra làm kiếp con người
Buồn vui sướng khổ, khóc cười chán chê.
Hôm nay cười nói hả hê.
Ngày mai đau khổ... tái tê tâm hồn.

Kiếp người dẫu dại hay khôn
Đều là nhân quả, lưu tồn xa xưa.
Dù người giàu có dư thừa
Đến khi tận phước, muối dưa chẳng còn.

Tiền của rồi cũng hao mòn
Chớ nên ỷ lại... vàng son chức quyền.
Mai này tận phước hết duyên
Tiền tài danh vọng... cũng liền bỏ đi.

Nếu người có tâm từ bi
Gieo phước hành thiện... vậy thì an vui.
Mai này thọ hưởng ngọt bùi
An nhiên tự tại niềm vui tràn trề.

(st)

Cảm nhận của bạn về bài viết:

Bài tiếp theo
Thôi kệ
Thôi kệ
2018-10-16 16:22:44
1478

Thôi kệ buồn chi những tiếng đời! Chỉ là âm điệu thoáng đầu môi. Khi khen càng thích, chê càng khổ Thế sự muôn trùng... vẫn cứ trôi. Thôi kệ, sầu chi chuyện được...

Sân ga - Đã cuối đường đời
Sân ga - Đã cuối đường đời
2018-09-30 16:44:07
611

Biết nhường dưới, biết kính trên Thức thâu đêm mới biết đêm thật dài. Sân ga - Đã cuối đường đời Vinh quang xưa, đã qua rồi còn đâu? Ai còn nghĩa nặng tình...