Chat

Không chấp những cuộc chiến vô nghĩa

2018-10-24 16:07:43
602
Không chấp những cuộc chiến vô nghĩa

Họ không ưa bạn, muốn thách thức, gây chiến với bạn. Họ muốn xem thái độ và năng lực của bạn đến đâu thông qua những cuộc chiến mà họ đang tạo ra

Một khi bạn từ bỏ việc nghĩ quá nhiều về ý kiến và suy nghĩ của người khác, bạn sẽ tìm thấy con người thật của mình.

Trong cuộc sống, điều quan trọng không phải ai là người giỏi hơn, mà là bạn sống có ý nghĩa và cảm thấy hạnh phúc với những gì mình đang làm. Với những cuộc chiến vô nghĩa, bạn không nên mất thời gian để ý tới.

(st)

Cảm nhận của bạn về bài viết:

Bài tiếp theo
Ý nghĩa của cố gắng chính là
Ý nghĩa của cố gắng chính là
2018-10-22 16:52:18
3990

Ý nghĩa của cố gắng chính là: Đừng để lúc cha mẹ cần, bạn chẳng có gì ngoài nước mắt. Đừng để lúc con cái cần, bạn chẳng có gì...

Hạnh phúc sẽ tự sinh sôi khi...
Hạnh phúc sẽ tự sinh sôi khi...
2018-10-20 18:34:53
498

Tâm đơn giản, cuộc sống cũng trở nên giản đơn, rồi hạnh phúc sẽ tự sinh sôi. Tâm tự do, cuộc sống cũng trở nên tự tại, đến đâu cũng...