Tình yêu là gì?
  • Hỏi thế gian tình ái là chi
  • Mà đôi lứa thề nguyền sống chết
  • Nam bắc hai đàng rồi ly biệt
  • Mưa dầm dãi nắng hai ngả quan san
What's Love?
  • Thiếp nhớ chàng muôn ngàn đau khổ
  • Thiếp nhớ chàng khốn khổ xiết bao
  • Giờ chàng đang ở nơi nao
  • Nhấp nhô mây núi nao nao cõi lòng.
Liên hệ
lời hay ý đẹp:

Khoảng cách xa nhất

Khoảng cách xa nhất

Trong cuộc sống này, khoảng cách xa nhất không phải là sống và chết, mà là gần nhau nhưng lại không hiểu được nhau.

Khoảng cách xa nhất không phải là ở ngay trước mắt, mà là mến nhau nhưng lại không giữ được nhau.

Khoảng cách xa nhất trên đời này không phải là yêu thương không giữ được... mà là tình thương không được đáp lại.

Khoảng cách xa nhất trên đời này không phải là tình thương không được đáp lại, mà là đem trái tim lạnh giá của mình để đối xử với người yêu thương mình. 

Người sống bên cạnh mình mà không thể hiểu mình, lại không thể yêu mến nhau và yêu mến nhau lại không thể nói ra được... đó mới là xa.

(st)

Danh mục