Khi trời chớm thu

Khi trời chớm thu

Khi trời chớm thu

Dặn em thôi những vội vàng,
Ngước nhìn mấy cụm mây ngàn phố thu.
Bôn ba chi cõi sương mù,
Trăm năm ngó lại cũng như... khóc chào.

Dặn em ngày tháng hư hao,
Hãy thôi mở mắt chiêm bao, dật dờ.
Dù đời đó một cơn mơ,
Cũng xin dệt nốt bài thơ thiện lành.

Dặn em học để mà hành,
Phải đâu mỗi chút hơn tranh với người.
Ai chen đua... ấy chuyện đời,
Nguyện làm sen trắng bên trời tỏa hương.

Dặn em sống Hiểu và Thương,
Vì tâm... cảnh ấy vô thường cả hai.
Nhân gian tô vẽ hình hài,
Em ngồi soi lại một đài gương tâm.

Dặn em quên những thăng, trầm,
Đừng ôm dĩ vãng... âm thầm viễn mơ.
Về đây thôi sống hững hờ,
Xưa, sau là mộng. Bây giờ trạm nhiên.

Dặn em, lắng giọt ưu phiền,
Nhìn thu trải nắng trên miền cỏ hoa.
Chi rồi cũng sẽ phôi pha,
Trăm năm đó... chẳng qua là một hơi.

Dặn em quên lối ngược xuôi,
Ngồi yên, thở nhẹ... biết trời chớm thu.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2023 Bản quyền onlinetinhyeu.com