Tình yêu là gì?
  • Hỏi thế gian tình ái là chi
  • Mà đôi lứa thề nguyền sống chết
  • Nam bắc hai đàng rồi ly biệt
  • Mưa dầm dãi nắng hai ngả quan san
What's Love?
  • Thiếp nhớ chàng muôn ngàn đau khổ
  • Thiếp nhớ chàng khốn khổ xiết bao
  • Giờ chàng đang ở nơi nao
  • Nhấp nhô mây núi nao nao cõi lòng.
Liên hệ
lời hay ý đẹp:

Khi cuộc sống lấy mất của ta thứ gì đó...

Khi cuộc sống lấy mất của ta thứ gì đó...

Có người sẽ trách cuộc sống bất công, sao lại chọn thứ trong tay tôi mà không phải của kẻ khác. Nghĩ thế rồi buồn, rồi ganh tị với người xung quanh.

Có người lại nghĩ, cuộc sống đang nhắc nhở phải giữ cẩn thận những thứ mình đang có. Nghĩ thế, rồi cẩn thận, bình thản.

Có người nghĩ, khi lấy mất thứ này cuộc sống đang muốn đôi tay trống để trao cho thứ giá trị hơn. Nghĩ thế rồi cố sống thật mạnh mẽ để nắm lấy những cơ hội lớn hơn.

Cuộc sống là một chuỗi được mất, ngày càng nhiều hơn dài hơn... Nên...

Kẻ nghĩ cuộc sống bất công, ngày càng chất chứa nhiều nỗi buồn, nhiều lòng ganh tị.

Kẻ nghĩ cuộc sống đang nhắc nhở, phải cẩn thận bảo vệ những thứ đang có. Ngày càng biết trân trọng những điều rất nhỏ, biết yêu thương và bình thản hơn.

Kẻ nghĩ cuộc sống sẽ đền trả lại thứ khác giá trị hơn, ngày càng mạnh mẽ và bản lĩnh hơn.

Tất cả... đều bắt đầu từ một suy nghĩ phản ứng lại với những được-mất trong cuộc sống.  Suy nghĩ dẫn dắt cuộc đời chúng ta đi, như chiếc bánh xe lăn theo chân con vật kéo xe. Suy nghĩ tích cực sẽ làm cuộc sống tốt đẹp hơn...

(st)

Danh mục