Tình yêu là gì?
  • Hỏi thế gian tình ái là chi
  • Mà đôi lứa thề nguyền sống chết
  • Nam bắc hai đàng rồi ly biệt
  • Mưa dầm dãi nắng hai ngả quan san
What's Love?
  • Thiếp nhớ chàng muôn ngàn đau khổ
  • Thiếp nhớ chàng khốn khổ xiết bao
  • Giờ chàng đang ở nơi nao
  • Nhấp nhô mây núi nao nao cõi lòng.
Liên hệ
lời hay ý đẹp:

Khen chê trong đời

Khen chê trong đời

Thế gian nhiều chuyện lạ đời
Đôi khi ta sống vì lời khen chê...
Người khen rồi họ cũng về
Người chê họ cũng rề rề rồi đi.

Ta buồn ta khổ sầu bi
Ta không ngủ được chỉ vì người dưng.
Ở sông, người bảo ta khùng
Sao không lên núi với rừng bao la.

Ở rừng, gặp, họ cũng la
Sao không về biển, sống xa thế này?
Ta đi chỉ một đôi giày
Bàn chân ta biết, ai hay dùm mình.

Thì ra trong cuộc bình sinh
Buồn vui do bởi, sinh linh bên ngoài.
Đến khi đậy nắp quan tài
Giật mình mới thấy chẳng ai nằm kề..!

(st)

Danh mục