Chat

Hoa nở để mà tàn

2016-01-28 19:59:07
1987
Hoa nở để mà tàn

Hoa nở để mà tàn
Trăng tròn để mà khuyết.
Bèo hợp để mà tan
Người gần để li biệt.
Hoa thu không nắng cũng phai màu
Trên mặt người kia in nét đau.

Xuân diệu

Cảm nhận của bạn về bài viết:

Bài tiếp theo
Biệt ly êm ái
Biệt ly êm ái
2016-01-26 12:21:50
865

Chúng tôi ngồi, vây phủ bởi trăng thâu.Sương bám hồn, gió cắn mặt buồn rầu. Giờ biệt ly cứ đến gần từng phút.Chúng tôi đã thấy xa nhau một chút… ...

Yêu mến
Yêu mến
2016-01-26 12:11:34
596

Những mai mong, tối đợi, những trưa cầm,Đến phong cảnh cũng mượn làm nỗi thảm... Bao nhiêu sầu! Ôi sầu biết bao nhiêu,Khi yêu tình, khi theo mãi tình yêu?...