Tình yêu là gì?
  • Hỏi thế gian tình ái là chi
  • Mà đôi lứa thề nguyền sống chết
  • Nam bắc hai đàng rồi ly biệt
  • Mưa dầm dãi nắng hai ngả quan san
What's Love?
  • Thiếp nhớ chàng muôn ngàn đau khổ
  • Thiếp nhớ chàng khốn khổ xiết bao
  • Giờ chàng đang ở nơi nao
  • Nhấp nhô mây núi nao nao cõi lòng.
Liên hệ
lời hay ý đẹp:

Hoa anh ơi

Hoa anh ơi

Hoa này là hoa anh ơi!
Là hoa một buổi đẹp trời ta đi
Nắm tay trò chuyện thầm thì.
Bỗng nhiên em thốt: 'Hoa gì? Anh ơi'

Cây thanh một tán lá cười.
Một vùng hoa nở hồng tươi một vùng.
Sắc đào như thể rung rung
Toàn cây là một nỗi lòng nở hoa
Anh tìm tên mãi không ra.
Phải anh đào? hoặc như là ô môi?
Biết bao yêu mến trong đời
Thốt kêu hai tiếng từ nơi ruột rà
Từ rày xin đặt tên hoa:
'Hoa anh ơi' một chiều ta nở dầy.

Xuân diệu

Bình chọn

Thank you for voting
You have already voted on this poll!
Please select an option!
  • Trang web bạn thấy thế nào ?

Danh mục