Chat

Hết ngày hết tháng

2016-01-30 11:42:27
800
Hết ngày hết tháng

Hết ngày, hết tháng, hết! em ôi!
Kinh hãi không gian quặn tiếng còi.
Anh ngóng tìm em, tuy thấy đó,
Sắp xa thôi cũng tựa xa rồi!

Đầu nghiêng, môi gượng, mắt mơn da,
Chân luyến bên chân, thế nghĩa là...
Ôi những bàn chân không dứt được,
Ôi lời căng thấp giọng hò ba!

Khắc giờ tan lụn, dạ chon von,
Không dám nhìn xa sắc núi non.
Hãy nhớ ngoảnh đầu khi khuất hẳn,
Cho anh tưởng tượng: vẫn đang còn.

Đêm qua mưa gió lạnh lùng trời,
Anh ở, em đi, lạnh lẽo người.
Còi thét như gươm, tay hoảng đứt,
Khói đùn mây bạc, lệ lên ngươi!

Em đi: mưa phủ, khuất ân tình.
Anh ở: trời tan trên mắt anh.
Vừa đó nhìn nhau, nay tưởng ngóng;
Không gian ở giữa cách hai mình.

Chiều góa không em lạnh lẽo sao!
Một mình anh lạc dưới thu cao.
Sắc trời: sương đọng; Non: mây tỏa,
Không biết lòng đi tới chốn nào...

Xuân diệu

Cảm nhận của bạn về bài viết:

Bài tiếp theo
Tặng thơ
Tặng thơ
2016-01-30 11:35:08
899

Đây dây thơ e ấp đã lâu rồi.Chìm trong cỏ một vườn hoa bỏ vắng.Lòng tôi đó, một vườn hoa cháy nắng.Xin lòng người mở cửa ngó lòng tôi...

Tình qua
Tình qua
2016-01-30 11:26:18
720

Thiên hạ về đâu? Sao vội đi?Bao giờ gặp nữa? Có tình chi?Lòng tôi theo bước người qua ấy,Cho đến hôm nay vẫn chẳng về....