Tình yêu là gì?
  • Hỏi thế gian tình ái là chi
  • Mà đôi lứa thề nguyền sống chết
  • Nam bắc hai đàng rồi ly biệt
  • Mưa dầm dãi nắng hai ngả quan san
What's Love?
  • Thiếp nhớ chàng muôn ngàn đau khổ
  • Thiếp nhớ chàng khốn khổ xiết bao
  • Giờ chàng đang ở nơi nao
  • Nhấp nhô mây núi nao nao cõi lòng.
Liên hệ
lời hay ý đẹp:

Hãy trân quý những gì mình đang có

Hãy trân quý những gì mình đang có

Ban đầu khi Thượng Đế tạo ra con người, trên lưng mỗi người đều có một cái túi lớn. Loài người oán trách Thượng Đế, họ oán hận cái túi trên lưng mình nặng quá còn người khác thì nhẹ quá. 

Một hôm, Thượng Đế gọi mọi người lại đổi túi cho nhau. Nhưng sau khi đổi túi của người khác rồi khoác lên lưng, trái lại lại thấy càng nặng thêm, cảm thấy không nhẹ nhàng như trước nữa.

Tri túc an phận, hãy trân quý những gì mình đang có.

(st)

Danh mục