Tình yêu là gì?
  • Hỏi thế gian tình ái là chi
  • Mà đôi lứa thề nguyền sống chết
  • Nam bắc hai đàng rồi ly biệt
  • Mưa dầm dãi nắng hai ngả quan san
What's Love?
  • Thiếp nhớ chàng muôn ngàn đau khổ
  • Thiếp nhớ chàng khốn khổ xiết bao
  • Giờ chàng đang ở nơi nao
  • Nhấp nhô mây núi nao nao cõi lòng.
Liên hệ
lời hay ý đẹp:

Hãy sống tốt đẹp

Hãy sống tốt đẹp

Này em hãy sống thật lòng
Dẫu đời cay đắng, đục trong thế nào.
Nghĩa tình trọn vẹn, với nhau
Vui cười mà sống, nghĩa tình với nhau.

Đường đời đạo lý xa xưa
Thứ tha tất cả, chính ta nhẹ lòng.
Cuộc đời khi có khi không
Được rồi lại mất, nặng lòng mà chi.

Trăm năm góp nhặt được gì
Trăm rồi cũng viễn ly cuộc đời.
Thôi thì hãy sống thảnh thơi
Vô ưu ta sống, cuộc đời an nhiên.

Quên đi kiếp sống ưu phiền
Thong dong tự tại, cõi tiên hồng trần.

(st)

Danh mục