Hãy nhìn cuộc sống bằng đôi mắt yêu thương

2019-03-21 15:34:57
106
Hãy nhìn cuộc sống bằng đôi mắt yêu thương

Một người đang túng thiếu sẽ thấy khó chịu với những người dư dả.

Một người sân hận sẽ luôn thấy người khác công kích và chọc tức mình.

Một người không thành thật sẽ luôn thấy mọi người đầy dối trá.

Tất cả các cảm xúc và suy nghĩ tiêu cực đều khởi sinh từ một tâm thức thiếu bình an. Vì vậy, hãy nhìn cuộc sống bằng đôi mắt yêu thương để tâm hồn bình an hơn.

(st)

Bài tiếp theo
Chọn vợ là chọn bạn đồng hành
Chọn vợ là chọn bạn đồng hành

Chọn vợ là chọn bạn đồng hành, chúng ta không cần:Một người ngủ chung... mà chúng ta cần một người thức cùng.Một người nói cùng... mà chúng ta cần một...

Hạnh phúc là gì?
Hạnh phúc là gì?

Hạnh phúc là:- Bạn nghèo, có người không rời bạn... đó là hạnh phúc.- Bạn lạnh, có người ôm lấy bạn... đó là hạnh phúc.- Bạn khóc, có người an...