Tình yêu là gì?
  • Hỏi thế gian tình ái là chi
  • Mà đôi lứa thề nguyền sống chết
  • Nam bắc hai đàng rồi ly biệt
  • Mưa dầm dãi nắng hai ngả quan san
What's Love?
  • Thiếp nhớ chàng muôn ngàn đau khổ
  • Thiếp nhớ chàng khốn khổ xiết bao
  • Giờ chàng đang ở nơi nao
  • Nhấp nhô mây núi nao nao cõi lòng.
Liên hệ
lời hay ý đẹp:

Hãy nhẹ nhàng

Hãy nhẹ nhàng

Nếu gặp người nóng tánh.
Hãy nhẹ nhàng nhìn thôi.
Không cần phải lẩn tránh.
Chưa hỏi đừng hé môi

Nếu gặp người giả dối.
Hãy nhẹ nhàng chia tay.
Lặng lẽ không cần nói.
Ngọt ngào đừng mê say

Nếu gặp người hay giận.
Hãy nhẹ nhàng mỉm cười.
Giao tiếp luôn cẩn thận.
Để người được vui tươi

Nếu gặp điều trái ý.
Hãy nhẹ nhàng tìm ra.
Nguyên nhân của sự lý.
Đừng vội trách người ta

Nếu gặp điều cay đắng.
Hãy nhẹ nhàng đừng sân.
Dù tình đời bạc trắng.
Tất cả có nguyên nhân

Nếu gặp điều đau khổ.
Hãy nhẹ nhàng vươn lên.
Đừng chùn bước tại chỗ.
Lấy khổ đau làm nền

Nếu gặp điều bất hạnh.
Hãy nhẹ nhàng đi qua.
Không cần phải trốn tránh.
Chuyện nhỏ cõi ta bà.

(st)

Danh mục