Tình yêu là gì?
  • Hỏi thế gian tình ái là chi
  • Mà đôi lứa thề nguyền sống chết
  • Nam bắc hai đàng rồi ly biệt
  • Mưa dầm dãi nắng hai ngả quan san
What's Love?
  • Thiếp nhớ chàng muôn ngàn đau khổ
  • Thiếp nhớ chàng khốn khổ xiết bao
  • Giờ chàng đang ở nơi nao
  • Nhấp nhô mây núi nao nao cõi lòng.
Liên hệ
lời hay ý đẹp:

Hãy gieo hạt giống lành

Hãy gieo hạt giống lành

Chớ khinh điều thiện nhỏ nhoi.
Cho rằng “Quả báo mình thời hưởng đâu?”
Nhớ rằng giọt nước nhỏ lâu.
Mỗi ngày một chút cũng mau đầy bình.

Người hiền trí chứa tâm mình.
Bao điều thiện nhỏ dần thành phước to...

(st)

Danh mục