Chat

Hãy chọn niềm vui

2018-08-13 21:22:30
1071
Hãy chọn niềm vui

Buồn cũng phải sống.
Chán cũng phài sống.
Đau cũng phài sống.
Vậy sao không chọn vui vẻ để sống.
Đời ngắn lắm. Hãy sống thật vui vẻ bạn nhé!

(st)

Cảm nhận của bạn về bài viết:

Bài tiếp theo
20 câu nói khiến suy nghĩ của bạn thay đổi
20 câu nói khiến suy nghĩ của bạn thay đổi

1. Không ai có thể trao cho ta tự do. Ta phải tự mình nuôi dưỡng nó. Đó là một công việc hàng ngày. 2. Con người luôn gặp khó khăn...

Cuộc sống vốn công bằng
Cuộc sống vốn công bằng

Nếu ông trời không để bạn gặp khó khăn... thì làm sao bạn có thể nhìn thấy được lòng người. Nếu ông trời không để bạn nhìn thấy được thất bại......