Chat

Hạnh phúc sẽ tự sinh sôi khi...

2018-10-20 18:34:53
592
Hạnh phúc sẽ tự sinh sôi khi...

Tâm đơn giản, cuộc sống cũng trở nên giản đơn, rồi hạnh phúc sẽ tự sinh sôi.

Tâm tự do, cuộc sống cũng trở nên tự tại, đến đâu cũng tự tìm thấy niềm vui.

Lúc đắc ý, cần xem nhẹ. Khi không như ý, hãy nghĩ thoáng.

Cuộc đời có rất nhiều thứ có thể buông bỏ được. 

Chỉ có buông xuống được thì mới cầm lên được.

Khoan dung hơn một chút, rộng lượng hơn một xíu, vẫy vẫy tay, cười một cái, hết thảy những chuyện không vui đều sẽ trở thành quá khứ.

(st)

Cảm nhận của bạn về bài viết:

Bài tiếp theo
Khi cuộc sống lấy mất của ta thứ gì đó...
Khi cuộc sống lấy mất của ta thứ gì đó...
2018-10-20 18:22:45
582

Có người sẽ trách cuộc sống bất công, sao lại chọn thứ trong tay tôi mà không phải của kẻ khác. Nghĩ thế rồi buồn, rồi ganh tị với người...

Nghệ thuật yêu sự sống
Nghệ thuật yêu sự sống
2018-10-20 15:38:04
438

Thật ra nếu không yêu thương thì làm sao sống được? Xã hội bây giờ có nhiều người tự tử, trong đó có rất nhiều người trẻ, đó là vì...