Hạnh phúc ảo

2019-01-12 21:12:35
185
Hạnh phúc ảo

Tôi muốn tắt nắng đi,
Cho màu đừng nhạt mất.
Tôi muốn buộc gió lại,
Cho hương đừng bay đi.

Của ong bướm này đây tuần trăng mật.
Này đây hoa của đồng nội xanh rì;
Này đây lá của cành tơ phơ phất.
Của yến anh này đây khúc tình si.

Và này đây ánh sáng chớp hàng mi.
Mỗi sáng sớm, thần vui hằng gõ cửa.
Tháng giêng ngon như một cặp môi gần.
Tôi sung sướng. Nhưng vội vàng một nửa.

Tôi không chờ nắng hạ mới hoài xuân.
Xuân đang tới, nghĩa là xuân đang qua,
Xuân còn non, nghĩa là xuân sẽ già,
Mà xuân hết, nghĩa là tôi cũng mất.

Lòng tôi rộng, nhưng lượng trời cứ chật,
Không cho dài thời trẻ của nhân gian.
Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn.
Nếu đến nữa không phải rằng gặp lại.

Còn trời đất, nhưng chẳng còn tôi mãi,
Nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời.
Mùi tháng, năm đều rớm vị chia phôi,
Khắp sông, núi vẫn than thầm tiễn biệt…

(st)

Cảm nhận của bạn về bài viết:

Bài tiếp theo
Đừng quên
Đừng quên
2019-01-12 15:22:13
127

ĐỪNG tham tiền bạc của ngườiQUÊN công cha mẹ cả đời vì conNHÂN gian lắm kẻ còn sonĐỨC không lo giữ, lòng còn dối gianTHAM tàn phá nát tâm canDANH...

Một kiếp người trôi
Một kiếp người trôi
2019-01-10 20:40:59
594

Bao nhiêu thế sự ở đờiBuồn vui - sướng khổ - khóc cười - hơn thua.Ngẫm suy sống được vẹn vừaLương tâm chẳng thể bán mua bằng tiền.Nhưng đời vật...