Chat

Giàu Tiền giàu Bạc chẳng bằng giàu tâm

2018-10-29 16:17:45
1975
Giàu Tiền giàu Bạc chẳng bằng giàu tâm

Đi tu mà vẫn chưa tròn
Đối nhân xử thế vẫn còn thấy sai.
Người trần sớm tối kiếm ăn
Bao nhiêu vất vả nén đầy trong tâm.

Có đắng cay có ngọt bùi
Đành lòng cam chịu bởi vì mưu sinh.
Chẳng giận kiếp trước chưa tu
Kiếp này ráng chịu khó khăn ở trần.

Sướng khổ chắng oán trách ai
Giàu tiền giàu bạc chẳng bằng giàu tâm.
Giàu tâm, giàu đức, giàu tình
Phúc mà đã có đời sau hưởng  nhàn.

(st)

Cảm nhận của bạn về bài viết:

Bài tiếp theo
Bạn tôi ơi
Bạn tôi ơi
2018-10-28 22:14:33
1226

Bước đường đời bao trắc trở gian nan. Đừng một mình cúi đầu đi lặng lẽ. Hãy chung tay mình cùng nhau san sẽ. Chút cơ hàn bớt nặng gánh đôi vai. Vì cuộc...

Hãy sống tốt đẹp
Hãy sống tốt đẹp
2018-10-28 16:46:43
592

Này em hãy sống thật lòng Dẫu đời cay đắng, đục trong thế nào. Nghĩa tình trọn vẹn, với nhau Vui cười mà sống, nghĩa tình với nhau. Đường đời đạo lý xa xưa Thứ...