Tình yêu là gì?
  • Hỏi thế gian tình ái là chi
  • Mà đôi lứa thề nguyền sống chết
  • Nam bắc hai đàng rồi ly biệt
  • Mưa dầm dãi nắng hai ngả quan san
What's Love?
  • Thiếp nhớ chàng muôn ngàn đau khổ
  • Thiếp nhớ chàng khốn khổ xiết bao
  • Giờ chàng đang ở nơi nao
  • Nhấp nhô mây núi nao nao cõi lòng.
Liên hệ
lời hay ý đẹp:

Giận

Giận

Giận làm cho trí bất minh.
Giận làm cho họ khinh mình mà thôi.
Giận làm bạn hữu nghỉ chơi.
Giận làm ta nói những lời không hay.

Giận làm kẻ địch vỗ tay.
Giận làm cho cuộc sống này ngắn đi.
Giận làm phu phụ chia ly
Giận làm ta chuốc sầu bi vào lòng.

Giận làm sự nghiệp đi tong
Giận làm ta dính vào vòng bê tha.
Giận làm xấu hổ mẹ cha
Giận làm ta dính ta bà nhiều hơn.

Giận làm mất nghĩa anh em
Giận làm suy nghĩ đớn hèn, tối tăm.
Giận làm hành xử tối tăm
Giận làm đối thủ nhăn răng chê cười.

Giận làm ta mất tính người
Giận làm ta phí cuộc đời mà thôi.

(st)

Danh mục