Chat

Đừng nên

2018-10-16 16:12:35
579
Đừng nên

Đừng nên thấy xấu chê bai
Cũng đừng ganh tị người giỏi hơn ta...
Đừng nên chứng tỏ đa tài
Cũng đừng tranh luận kẻ say men nồng.

Đừng nên nói những lời ngông
Cũng đừng chửi mắng cho lòng nhẹ vơi.
Đừng nên oán trách đất trời
Cũng đừng oán hận cho đời mất vui.

Đừng nên thấy khó mà lùi
Cũng đừng nhụt chí, chôn vùi tấm thân.
Đừng nên cứ mãi sân si
Cũng đừng hám lợi, xa dần tình thương.

Đừng nên gần kẻ bất lương
Cũng đừng tư lợi, lầm đường quỷ ma.
Đừng nên ám hại người ta
Cũng đừng nóng giận, mà xa tiếng cười.

Đừng nên trốn việc biếng lười.
Cũng đừng ham ngủ, cho người u mê.
Đừng nên thốt tiếng cười chê
Cũng đừng lừa dối, mà thề hứa nhau.

Đừng nên nói những lời đau
Cũng đừng ghanh ghét người giàu hơn ta.
Đừng nên chửi mẹ, mắng cha
Cũng đừng chứng tỏ rằng ta hơn người.

Đừng nên cố chấp ngang tàng
Cũng đừng sĩ diện, ăn sang hơn người.

(st)

 

 

 

Cảm nhận của bạn về bài viết:

Bài tiếp theo
Đừng nản chí khi đời không như ý
Đừng nản chí khi đời không như ý
2018-10-02 21:34:14
4728

Đừng nản lòng khi đời không như ý. Bởi thế, đời ai điều khiển được đâu. Hơn thua nhau không hẳn ở cái đầu. Còn phụ thuộc vào chữ Tâm và Đức. Đừng buông...

Oán trách
Oán trách
2018-10-16 16:22:08
609

Con người sống ở trên đời Miệng hay trách móc đất trời không thương. Tai ương, xui rủi ven đường Đau thương buồn khổ, miệng vương trách đời. Phật trời ban phát tình thương Chúng...