Chat

Đừng lầm lẫn giữa khen và chê

2018-08-12 15:17:35
420
Đừng lầm lẫn giữa khen và chê

Người hoàn toàn bị chê, xưa nay và mai sau chưa từng có.
Người trọn vẹn được khen, xưa nay và mai sau chưa từng có.
Như kẻ cờ bạc nghiện ngập được bạn nghiện ngập khen.
Kẻ cướp được đồng đảng khen. Những kẻ xấu xa như vậy vẫn có người khen, đâu hẳn đã hoàn toàn bị chê.

Như vậy để thấy rằng việc khen chê ở giữa cuộc đời này không phải là chân lý.

Người được khen thì nở lỗ mũi, còn người bị chê thì xụ mặt, là người ngu si, là kẻ khờ. Chớ vì sự khen chê mà lấy đó làm cuộc sống, hãy sống hợp lẽ đạo mà xa lìa khen chê.

Hãy giữ vững lập trường mà đừng lầm lẫn giữa khen và chê. Đừng để ý tới cái khen và chê, hễ biết mình sống hợp đạo lý thì thôi.

(st)

Cảm nhận của bạn về bài viết:

Bài tiếp theo
Tham thì thâm
Tham thì thâm
2018-08-10 22:33:35
883

Ngày xưa, có vị Hoàng đế nọ muốn ban trọng ân cho một người cận thần. Nhà vua phán: "Ngươi có công lao rất lớn với ta. Kể từ cổng...

Quá trình tìm kiếm tình yêu
Quá trình tìm kiếm tình yêu

Có người nói, cuộc sống là một quá trình tìm kiếm tình yêu, mỗi một người chúng tai đều phải tìm thấy 3 người: Người thứ nhất là người mình...