Đừng là cái gai...

Lưu bài yêu thích

Đừng là cái gai...

Khi bạn yêu một người, nếu vì không hoà hợp hoặc do một lý do nào đó. Tại sao bạn không ra đi mà cứ phải ở lại để cãi vã làm chi cho mệt?

Đến với nhau là một sự tự nguyện, ra đi để được tự do khi không thích nữa là chuyện bình thường. Vì vậy khi ai đó muốn nói lời chia tay, bạn hãy vui vẻ và nói: “Fine with me! (có nghĩa là, không sao cả)”

Đó mới chính là người sống có lòng tự trọng. Đừng là cái gai trong mắt ai khi họ đã chán mình rồi bạn nhé.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com