Chat

Đừng hứa

2019-01-27 17:55:27
193
Đừng hứa

Nhiều người khi yêu, họ hay hứa hẹn đủ điều với nhau: nào là sẽ cho người kia hạnh phúc, nào là sẽ cho người kia một cuộc sống tốt đẹp,... 

Bạn không thể tự nhiên mang đến cho ai hạnh phúc được, vì hạnh phúc phải do chính hai người cùng nhau tạo ra.

Một cuộc sống tốt đẹp cũng vậy, nếu cuộc sống của bạn chưa đi về đâu, vậy làm sao bạn có thể cho ai cuộc sống tốt đẹp hơn được nhỉ?

Vì vậy, đừng nên hứa những gì mà bạn không thể làm được một mình, và đừng đòi làm gì cho ai khi chính bạn vẫn chưa làm được điều đó!

(st)

Cảm nhận của bạn về bài viết:

Bài tiếp theo
Làm chủ cuộc chơi
Làm chủ cuộc chơi

Khi bạn bước vào bất cứ cuộc chơi gì, chắc chắn rằng bạn luôn muốn làm chủ cuộc chơi đó. Bởi vì khi bạn được làm chủ tình thế, bạn...

Bạn là dạng người nào
Bạn là dạng người nào
2019-01-27 17:26:00
202

Cho dù bạn có nói bạn là dạng người nào đi nữa thì chưa chắc ai đã tin. Chỉ khi nào bạn va chạm với người đời ngoài xã hội,...