Tình yêu là gì?
  • Hỏi thế gian tình ái là chi
  • Mà đôi lứa thề nguyền sống chết
  • Nam bắc hai đàng rồi ly biệt
  • Mưa dầm dãi nắng hai ngả quan san
What's Love?
  • Thiếp nhớ chàng muôn ngàn đau khổ
  • Thiếp nhớ chàng khốn khổ xiết bao
  • Giờ chàng đang ở nơi nao
  • Nhấp nhô mây núi nao nao cõi lòng.
Liên hệ
lời hay ý đẹp:

Đứa con của tình yêu

Đứa con của tình yêu

Anh ước đôi ta có con
Con giống em đẹp nhìn không chán
Giống đôi mắt, giống hình gương trán
Con mang tình sáng lạng đôi ta

Con giống em, con cũng giống cha
Giống cái mũi thật thà thẳng sóng
Nhìn gần giống trông xa cũng giống,
Cũng mái đầu dợn sóng quy nhơn.

Nhưng con ta nó giống em hơn
Giống đi đứng, nghĩ suy ăn nói
Duy chẳng giống cái nữ khi dỗi
Lúc em hờn trời cũng phải thua.

Muốn hòa kẻ tóc với chân tơ,
Muốn thịt xương ta mở vạn mùa.
Em hỡi! Đứa con tình ái ấy.
'Tình yêu chưa đã, mến chưa bưa'

Xuân diệu

Danh mục