Chat

Đời là một kiếp thương đau

2018-10-08 20:34:10
887
Đời là một kiếp thương đau

Dòng đời hối hả bon chen.
Con người đổi trắng thay đen mấy hồi.
Sống vì danh lợi mà thôi
Đời là danh nghĩa cái nôi tội tình.

Ai ai cũng nghĩ cho mình
Mấy ai bị chửi, lặng thinh hiền từ.
Cái tôi cứ giữ khư khư
Thương người đối đãi nhân từ, mấy ai?

Còn không? Người tự biết sai
Ăn năn hối lỗi... mới tài thánh nhân.
Ở đời danh nghĩa người thân
Đằng sau tính toán, bất cần người thân.

Đời là một kiếp đầu thai
Làm người sữa chữa, nhưng ai sẽ làm.
Hay là càng lợi càng tham
Hữu danh vô thực, tự làm khổ nhau.

Đời là một kiếp thương đau
Đời này nối tiếp, đời sau tội tình.

(st)

Cảm nhận của bạn về bài viết:

Bài tiếp theo
Vấp ngã
Vấp ngã
2018-10-08 20:02:12
947

Ngại chi té ngã trên đường Không chịu về đích mới là đáng thương. Đã là phàm phu ai chẳng vướng. Kiên tâm vượt ải mới phi thường. Phàm tánh khác nhau, chí chẳng...

Hai sắc hoa Ti-gôn
Hai sắc hoa Ti-gôn
2018-10-06 21:30:15
992

Một mùa thu trước, mỗi hoàng hôn. Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn. Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc. Tôi chờ người đến với yêu thương. Người ấy thường hay ngắm lạnh...