Chat

Đời là bể khổ trần gian

2018-10-29 21:32:36
2741
Đời là bể khổ trần gian

Nếu mà thật có kiếp sau
Thì mong trút hết nỗi đau kiếp này.
Ông trời cứ mãi đọa đày
Là do kiếp trước đã vay nhiều rồi.

Sống mà buồn chẳng thấy vui
Kiếp sau xin chớ làm người khổ đau.
Thà làm cây sậy, cây lau
Hay làm hạt cát bay vào không gian.

Để không thấy cảnh trái ngang
Lừa thầy, phản bạn, dối gian tình người.
Có tiền bỗng chốc lên voi
Hết tiền xuống chó người đời rẻ khinh.

Làm quan kẻ tiếp người nghênh
Hết quan, lính tráng chẳng nhìn ngó chi.
Còn duyên khối kẻ si tình.
Hết duyên, buồn tẻ đi về quạnh hiu.

Bạn bè thân thiết bao nhiêu
Đến khi ngã bệnh, sớm chiều chẳng ai.
Tình người bạc bẽo lắm thay
Điêu ngoa, gian dối, đắng cay miệng đời.

Triệu người quen khắp mọi nơi
Hỏi rằng mấy kẻ thân chơi thật lòng.
Đến khi từ giả dương trần
Hỏi khi mấy kẻ đưa phần mộ tang.

Đời là bể khổ trần gian
Mong cho hết kiếp vương mang hồng trần.

(st)
 

Cảm nhận của bạn về bài viết:

Bài tiếp theo
Giàu Tiền giàu Bạc chẳng bằng giàu tâm
Giàu Tiền giàu Bạc chẳng bằng giàu tâm
2018-10-29 16:17:45
1864

Đi tu mà vẫn chưa tròn Đối nhân xử thế vẫn còn thấy sai. Người trần sớm tối kiếm ăn Bao nhiêu vất vả nén đầy trong tâm. Có đắng cay có ngọt bùi Đành...

Bạn tôi ơi
Bạn tôi ơi
2018-10-28 22:14:33
1178

Bước đường đời bao trắc trở gian nan. Đừng một mình cúi đầu đi lặng lẽ. Hãy chung tay mình cùng nhau san sẽ. Chút cơ hàn bớt nặng gánh đôi vai. Vì cuộc...