Điều làm tổn thương bạn

2019-04-16 23:25:56
308
Điều làm tổn thương bạn

Sự phản bội không làm tổn thương bạn, điều làm tổn thương bạn... là bạn quá để tâm tới chuyện đó.

Chia tay không làm tổn thương bạn, điều làm tổn thương bạn... là hồi ức.

Tình yêu đi đến đoạn kết không làm tổn thương bạn, điều làm tổn thương bạn... là hy vọng.

Bạn luôn nghĩ rằng mình bị tình cảm làm tổn thương, thế nhưng thực ra người có thể làm tổn thương đến bạn... vĩnh viễn chỉ có thể là BẢN THÂN bạn mà thôi.

Vậy nên, cảnh giới cao nhất của một con người, không phải là toàn tâm toàn ý để yêu một người... mà là tự mình sống tốt cuộc đời của mình, đừng phụ thuộc vào bất kỳ một ai.

(st)

Bài tiếp theo
Thời gian... tài khoản vô giá
Thời gian... tài khoản vô giá

Có một ngân hàng, mỗi buổi sáng cung cấp vào tài khoản của bạn 86.400 USD. Số dư trong tài khoản không được phép chuyển từ ngày này qua ngày...

Bạn không thể thay đổi được quá khứ
Bạn không thể thay đổi được quá khứ
2019-04-16 23:09:41
1241

Bạn không thể thay đổi quá khứ nhưng bạn có thể thay đổi được tương lai, vậy hãy đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã:- Một mũi tên muốn lao...