Đẹp và độc

Lưu bài yêu thích

Đẹp và độc

Người phụ nữ nào cũng có một trong hai thứ vũ khí lợi hại để trị bất cứ dạng đàn ông nào mà họ muốn. Với những ông háo sắc, phụ nữ sẽ dùng cái đẹp và với những ông có chiều sâu, phụ nữ sẽ dùng cái độc.

Vậy đẹp và độc có nghĩa là gì?

- Đẹp là dùng thân xác và làm cho người đàn ông đó si mê... rồi sai khiến.

- Độc là dùng đầu óc khôn ngoan và khéo léo để khắc phục người đàn ông bản lĩnh.

Còn nếu một người phụ nữ đã không có nhan sắc, mà hiểu biết cũng không luôn. Thế thì người đó có giá trị gì trong mắt đàn ông?

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com