Tình yêu là gì?
  • Hỏi thế gian tình ái là chi
  • Mà đôi lứa thề nguyền sống chết
  • Nam bắc hai đàng rồi ly biệt
  • Mưa dầm dãi nắng hai ngả quan san
What's Love?
  • Thiếp nhớ chàng muôn ngàn đau khổ
  • Thiếp nhớ chàng khốn khổ xiết bao
  • Giờ chàng đang ở nơi nao
  • Nhấp nhô mây núi nao nao cõi lòng.
Liên hệ
lời hay ý đẹp:

Danh ngôn 92

Danh ngôn 92

Đừng tùy tiện phơi bày vết thương của mình cho người khác xem.
Vì giữa xã hội này, bạn sẽ chẳng phân biệt rõ được ai là người sẽ bôi thuốc cho bạn, còn ai là người sẽ xát muối vào nó.

(st)

Danh mục