Tình yêu là gì?
  • Hỏi thế gian tình ái là chi
  • Mà đôi lứa thề nguyền sống chết
  • Nam bắc hai đàng rồi ly biệt
  • Mưa dầm dãi nắng hai ngả quan san
What's Love?
  • Thiếp nhớ chàng muôn ngàn đau khổ
  • Thiếp nhớ chàng khốn khổ xiết bao
  • Giờ chàng đang ở nơi nao
  • Nhấp nhô mây núi nao nao cõi lòng.
Liên hệ
lời hay ý đẹp:

Danh ngôn 91

Danh ngôn 91

Đừng buồn, đừng sầu, đừng gục ngã.
Chuyện gì rồi qua, hãy cho qua.
Đứng dậy vươn vai, cười một cái.
Nỗi buồn sẽ tan biến hết thôi mà.
Một nụ cười không làm nghèo những ai sinh ra nó mà còn làm giàu nhưng ai nhận được nó

(st)

Danh mục