Chat

Danh ngôn 89

2018-07-09 14:21:53
2688
Danh ngôn 89

Vẽ người .. vẽ mặt .. khó vẽ xương.
Biết người .. biết mặt .. khó biết lòng.
Chân thành quá mức là một cái tội.
Tin người quá vội là một cái ngu.

(st)

Cảm nhận của bạn về bài viết:

Bài tiếp theo
Danh ngôn 88
Danh ngôn 88
2018-07-09 14:22:00
677

Sợ lắm những con người, mặt luôn tươi cười nhưng 9/10 là giả tạo.Đồng xu tuy có hai mặt nhưng chỉ có một mệnh giá.Con người một mặt nhưng sao...

Danh ngôn 87
Danh ngôn 87
2018-06-22 11:58:36
558

Khó khăn không phải là vật cản ngăn bước chân bạn. Hãy xem nó là một bậc thềm nâng bước bạn lên cao....