Tình yêu là gì?
  • Hỏi thế gian tình ái là chi
  • Mà đôi lứa thề nguyền sống chết
  • Nam bắc hai đàng rồi ly biệt
  • Mưa dầm dãi nắng hai ngả quan san
What's Love?
  • Thiếp nhớ chàng muôn ngàn đau khổ
  • Thiếp nhớ chàng khốn khổ xiết bao
  • Giờ chàng đang ở nơi nao
  • Nhấp nhô mây núi nao nao cõi lòng.
Liên hệ
lời hay ý đẹp:

Danh ngôn 88

Danh ngôn 88

Sợ lắm những con người, mặt luôn tươi cười nhưng 9/10 là giả tạo.
Đồng xu tuy có hai mặt nhưng chỉ có một mệnh giá.
Con người một mặt nhưng sao lại hai lòng.

(st)

Danh mục