Danh ngôn 86

2018-07-09 14:22:09
264

Càng quan tâm đến hạnh phúc của người khác, chúng ta càng thấy an lạc.
Nuôi dưỡng cảm giác thân thiết ấm áp đối với người khác, tự nhiên làm ta thoải mái trong tâm.
Đó là nguồn gốc tối hậu của thành công trong đời.

- Đạt Lai Lạt Ma -

Bài tiếp theo
Danh ngôn 85
2018-07-09 14:22:15
344

Sống ở đời: Làm việc không cần mọi người thấu hiểu, chỉ cần làm hết sức mình. Làm người không cần ai ai cũng yêu mến, chỉ cần sống ngay thẳng rộng...

Danh ngôn 84
2018-07-09 14:23:10
209

Không phải không có quả báo, là vì thời gian chưa đến. Nhân quả không bao giờ đến muộn, chỉ là càng nhiều thời gian thì quả càng lớn mà thôi. Phàm...