Danh ngôn 85

2018-07-09 14:22:15
348

Sống ở đời:
Làm việc không cần mọi người thấu hiểu, chỉ cần làm hết sức mình.
Làm người không cần ai ai cũng yêu mến, chỉ cần sống ngay thẳng rộng lượng.
Cùng là một kiếp con người, sống sao cho khỏi thẹn lòng hổ danh.

(st)

Bài tiếp theo
Danh ngôn 84
2018-07-09 14:23:10
210

Không phải không có quả báo, là vì thời gian chưa đến. Nhân quả không bao giờ đến muộn, chỉ là càng nhiều thời gian thì quả càng lớn mà thôi. Phàm...

Danh ngôn 83
2018-06-21 22:01:31
227

Khó khăn rồi sẽ đi qua giống như cơn mưa ngoài cửa sổ. Có tầm tả cỡ nào rồi cuối cùng cũng sẽ trời quang mây tạnh....