Tình yêu là gì?
  • Hỏi thế gian tình ái là chi
  • Mà đôi lứa thề nguyền sống chết
  • Nam bắc hai đàng rồi ly biệt
  • Mưa dầm dãi nắng hai ngả quan san
What's Love?
  • Thiếp nhớ chàng muôn ngàn đau khổ
  • Thiếp nhớ chàng khốn khổ xiết bao
  • Giờ chàng đang ở nơi nao
  • Nhấp nhô mây núi nao nao cõi lòng.
Liên hệ
lời hay ý đẹp:

Danh ngôn 85

Danh ngôn 85

Sống ở đời:
Làm việc không cần mọi người thấu hiểu, chỉ cần làm hết sức mình.
Làm người không cần ai ai cũng yêu mến, chỉ cần sống ngay thẳng rộng lượng.
Cùng là một kiếp con người, sống sao cho khỏi thẹn lòng hổ danh.

(st)

Bình chọn

Thank you for voting
You have already voted on this poll!
Please select an option!
  • Trang web bạn thấy thế nào ?

Danh mục