Danh ngôn 84

2018-07-09 14:23:10
206

Không phải không có quả báo, là vì thời gian chưa đến.
Nhân quả không bao giờ đến muộn, chỉ là càng nhiều thời gian thì quả càng lớn mà thôi.
Phàm làm việc gì cũng phải nghĩ đến hậu quả của nó.

(st)

Bài tiếp theo
Danh ngôn 83
2018-06-21 22:01:31
227

Khó khăn rồi sẽ đi qua giống như cơn mưa ngoài cửa sổ. Có tầm tả cỡ nào rồi cuối cùng cũng sẽ trời quang mây tạnh....

Danh ngôn 82
2018-07-15 21:33:00
197

Giàu có không phải là những gì bạn có trong tài khoản ngân hàng, mà là những gì bạn có trong trái tim......