Tình yêu là gì?
  • Hỏi thế gian tình ái là chi
  • Mà đôi lứa thề nguyền sống chết
  • Nam bắc hai đàng rồi ly biệt
  • Mưa dầm dãi nắng hai ngả quan san
What's Love?
  • Thiếp nhớ chàng muôn ngàn đau khổ
  • Thiếp nhớ chàng khốn khổ xiết bao
  • Giờ chàng đang ở nơi nao
  • Nhấp nhô mây núi nao nao cõi lòng.
Liên hệ
lời hay ý đẹp:

Danh ngôn 83

Danh ngôn 83

Khó khăn rồi sẽ đi qua giống như cơn mưa ngoài cửa sổ.
Có tầm tả cỡ nào rồi cuối cùng cũng sẽ trời quang mây tạnh.

(st)

Danh mục